Gershøj banner02

Gershøj Havn

havnen

     TAKSTER 2016

Udsætning & Optagning v. slæbested kr.   70.00
Skydepramme og kajakker  (pr. dag) kr.    20.00
Årskort – HUSK MÆRKAT ! ...........   kr. 500.00

1 overnatning ............................. kr.   80.00
2 overnatninger ............................kr. 140.00
Autocamper samme takster 

El-tilslutning pr. døgn ................... kr.   20.00

Kranvogn .....................................kr. 150.00

Hvis der ikke er betalt farvands-
afmærkning i anden havn betales …… kr. 150.00

Ved forbrug af større mængder ferskvand
skal der foreligge aftale med havnen

Havnefoged

Frits Jensen

Gershøjvej 105

47528545

Formand

Bjørn Jensen

Gershøj Havnevej 21

30959131

Mere fakta om Gershøj havn
på visitdenmark
 Klik Her

Lidt historie. 1932 - Bådfarten Lyndby - Roskilde, som ejede brohovedet, trådte i likvidation, og en kreds af fiskere i Gershøj, købte det daværende havneanlæg.
I 1936 dannede daværende fiskere et interessentskab, der siden har ejet, vedligeholdt og administreret havnen.